Zondagviering

GELOOF MOET JE BELEVEN
DOOR HET TE VIEREN

25  & 26 NOVEMBER
34ste ZONDAG DOOR HET JAAR – jaar A
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

Voorwaar, Ik zeg u:
“al wat gij gedaan hebt
voor een dezer geringsten van mijn broeders,
hebt gij voor Mij gedaan.
Al wat gij niet
voor een van deze geringsten hebt gedaan,
hebt gij ook voor Mij niet gedaan.”

ZATERDAG – EUCHARISTIEVIERING   18 UUR
ZONDAG – GEBEDSVIERING  11 UUR

  • 34ste ZONDAG DOOR HET JAAR – jaar A
Eerste Lezing: Ez 34, 11-12.15-17//
– Ik zal recht doen aan het ene dier tegenover het andere –

Ps 23 (22) – Beluister de Psalm
Tweede Lezing: 1 Kor 15, 20-26.28 //
– Hij zal het koningschap aan God de Vader overdragen –

Evangelie: Mt 25, 31-46 //
– Zoals een herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken –

Scroll naar boven