Steun ons nieuw Project: Ramen vervangen

Vervanging van de ramen in de hal van de kerk. We hebben uw steun nodig.
De Kerkraad van onze parochie heeft de afgelopen jaren reeds heel wat investeringen gedaan om de toekomst van ons prachtige kerkgebouw te verzekeren en aan te passen aan de huidige energie besparende normen. Zo kan je reeds twee jaar genieten van de nieuwe beglazing, met hoge isolatiewaarde, in de schuine daklichten.
De nieuwe verwarming zorgt voor een aangename temperatuur, dankzij het hoge rendement van de moderne ketel.
Nu gaan we weer een stapje verder.


In de loop van 2024 vervangen we de grote, verticale raampartijen. Die bestaan nu uit enkel glas. Ook hier wordt geopteerd voor een beglazing met hoge isolatiewaarde. De voorstudie en het aanbestedingsdossier werden reeds opgemaakt door AID architecten van Malle. De studie en de opmetingen wijzen uit dat de te vervangen glasoppervlakte circa 100 m² bedraagt. Het totale investeringsbedrag bedraagt ongeveer 100.000 EUR.
Onze vorige investeringen werden grotendeels gefinancierd door de gulle steun van de gemeente Malle en de gemeente Zoersel, ook het Vlaamse Gewest deed zijn bijdrage met een mooie subsidie. Voor onze nieuwe investering kunnen we weer rekenen op de bereidwillige medewerking van Malle en Zoersel, en nieuwe subsidie van het Vlaamse Gewest is niet mogelijk. Vandaar de idee om aan te kloppen bij de vele sympathisanten van onze Paulusparochie.
Ook jullie kunnen bijdragen in ons nieuwe project en wel op de volgende manier.
De plannen van de nieuwe ramen worden geafficheerd in de kerk.

Je kan een deeltje van de oppervlakte kopen volgens het volgende systeem :

  • 1000 EUR = 1 m²
  • 100 EUR = 1/10 m²
  • 10 EUR = 1/100 m²

Je bijdrage kan je storten op de rekening van “Kerkfabriek Sint-Paulus Westmalle” :
BE17 1460 5474 5121 met vermelding “sponsoring verticale ramen”.
Wij vermelden de sponsors op de plannen in de kerk.
Wij danken je nu reeds voor wat je milde hand ons wil schenken !
Dankbare en hartelijke groet,
Namens de Kerkraad,
Luc De Roeck, voorzitter

Scroll naar boven