Een geloofsgemeenschap is een amalgaam van heel veel inzichten.  Elke mens is gelovig op zijn manier.  Drie punten verenigen ons.

  • Wij eren God. Hij maakt deel uit van ons leven in alles wat we doen en zeggen.
  • De Blijde Boodschap, het evangelie, uitdragen, niet alleen in woorden, maar ook in daden en
  • Gemeenschap vormen. Naastenliefde is hier het kernwoord. Niemand wordt uitgesloten.  We zijn er voor elkaar en proberen zo Gods liefdesboodschap gestalte te geven.

Elke gemeenschap heeft organisatie nodig.  In een gelovige context is dat geen simpele opgave.
De organisatie van een parochie steunt op twee pijlers: een spirituele en een materiële.

Kerkraad (Kerkfabriek)

is een verkozen overheidsorgaan dat ervoor moet zorgen dat al het materiële in orde is om de eredienst in optimale omstandigheden te laten verlopen.  Dat gaat van grote dingen, zoals investeringen in het kerkgebouw, over gewaden, cibories, kelken, verwarming tot kleine zaken, wc-papier, kaarsen, wierook,…. Wij doen dit in nauwe en gewaardeerde medewerking met de gemeentebesturen van Malle en Zoersel.

Onze Kerkraad bestaat uit:

  • Erik Bruyndonckx, penningmeester,
  • Luc De Roeck, voorzitter,
  • Lut Janssens, secretaris,
  • Harry Portier,
  • Guido Rotthier,
  • Stefan Willems.
Scroll naar boven