Parochieteam

Een geloofsgemeenschap is een amalgaam van heel veel inzichten.  Elke mens is gelovig op zijn manier.  Drie punten verenigen ons.

  • Wij eren God. Hij maakt deel uit van ons leven in alles wat we doen en zeggen.
  • De Blijde Boodschap, het evangelie, uitdragen, niet alleen in woorden, maar ook in daden en
  • Gemeenschap vormen. Naastenliefde is hier het kernwoord. Niemand wordt uitgesloten.  We zijn er voor elkaar en proberen zo Gods liefdesboodschap gestalte te geven.

Elke gemeenschap heeft organisatie nodig.  In een gelovige context is dat geen simpele opgave.
De organisatie van een parochie steunt op twee pijlers: een spirituele en een materiële.

Het parochieteam
zorgt voor de spirituele pijler.
Deze vrijwilligers staan in voor erediensten, sacramenten, bezinningsmomenten,….
Dit team bestaat uit:

  • Mia Massaer,
  • Magda Quirynen
  • Hilde Van Leemput,
  • Stefan Willems
  • Rik Wyffels, voorzitter.
Scroll naar boven