De vasten is een uitgelezen tijd 

om halt te houden en het dwingend ritme 

van leven of geleefd worden te breken, 

om vraagtekens te plaatsen 

bij wat de normale gang van zaken heet.

 

De vasten is een uitgelezen tijd 

om weer op zoek te gaan 

naar zin en betekenis van ons bezig zijn. 

Om meer grond onder de voeten te krijgen, 

vaste dragende grond om op te staan 

en door te gaan, 

geworteld in het oude visioen 

dat zo diep in mensen zit: 

goede schepping, 

vredevolle wereld,

liefdevolle mens.

 

geworteld

De vasten is een uitgelezen tijd 

om wat meer zicht te krijgen 

op de weg die wij te gaan hebben, 

en stap voor stap met velen 

samen die weg ook gaan.

 

De vasten is een uitgelezen tijd 

om echt te leven, 

misschien ook wel te 'her-leven' 

naar Pasen toe.

En ook daarna.

(gevonden in Preek van de week)

www.preekvandeweek.be