Oktober is de maand van de rozenkrans

Het rozenkransgebed is het krachtigste gebed in de Mariadevotie. Op 7 oktober wordt Maria van de Rozenkrans extra herdacht.

Rozenkrans
Een rozenkrans of paternoster bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Wees gegroet (150 maal) door de rozenkrans driemaal te doorlopen.
Tijdens dit gebed wordt het leven en lijden van Jezus overwogen, alsmede de verrijzenis. Het bidden van 150 maal een 'wees gegroet' is in feite een vereenvoudiging voor het gewone kerkvolk dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders dat wel konden. De rozenkrans dankt haar naam, volgens de katholieke overlevering, aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een 'wees gegroet' wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos.
Elke complete rozenkrans is, zo heet het, voor haar een kroon van rozen. 

Maria in de volksdevotie

In de religieuze beleving leeft deze Mariadevotie nog sterk door. De Mariaverering behoort tot de volksdevotie, de ervaringsgerichte component van het geloof.

In de uitingen hiervan ervaart het volk Gods aanwezigheid en hierin beleeft het zijn geloof in gebaren en symbolen.

Maria speelt een zeer belangrijke rol in deze devotie. Maria wordt gezien als iemand van ons, die tot de wereld van God behoort. Ze heeft een goddelijke dimensie, maar anderzijds behoort ze ook tot de wereld van de mensen. Maria wordt gezien als een mens, die uitzonderlijk begenadigd werd door God.

Misschien is deze maand een unieke gelegenheid, voor jong en oud, mobiel of niet mobiel om aan te sluiten bij de Levende Rozenkrans

 

Meer info