Adventsactie: ‘de Netzak’ – sociale kruidenier in Zoersel

De NetZak is een sociale kruidenier, die zijn onderdak vindt in een zijvleugel van het Bethaniënhuis (Handelslei 167).

Het project is een samenwerking tussen verschillende partners: gemeente & ocmw, het psychiatrisch centrum, Monnikenheide, de Landelijke Gilden (die lokale groenten- en fruittelers betrekken), enzovoort.

Het is een buurtwinkel met kwalitatieve produkten aan sterk verminderde prijzen en dit voor mensen met een beperkt inkomen.

Momenteel is de ‘NetZak’ geopend op donderdag van 10 tot 13uur en ontvangt momenteel wekelijks +/- 35 gezinnen.

Wat opvalt bij mensen in kansarmoede, is dat meestal eerst bezuinigd wordt op producten rond hygiëne en verzorging, niet onlogisch omdat voeding nog altijd op de eerste plaats komt.

Vanuit de pastorale eenheid is beslist om dit jaar in deze adventsperiode de ‘NetZak’ daadwerkelijk te helpen met praktische dingetjes die voor hun klanten verpakt zullen worden in mooie cadeautjes: we denken hierbij aan produkten zoals douchegel, een deo, body lotion, shampoo, after shave...

Deze actie loopt van 2 tot en met 24 december, jullie kunnen deze verzorgingsartikelen in de ingang van de kerk deponeren, wij zullen dan zorgen dat dit bij de NetZak afgeleverd wordt.

 

 

Alvast een warme dank je wel.

 

MEER INFO