Paulus 02

21 Januari - PATROONSFEEST

Een gelegenheid om te VIEREN...

Een gelegenheid om te ZEGENEN...

in het voetspoor van Paulus.


Om 11 uur is er een feestelijke Eucharistieviering
Aansluitend op deze eucharistieviering
wordt u uitgenodigd op een receptie
in en rond 't Zaaltje.
Het is een gelegenheid
voor ontmoeting 
om de banden met elkaar te verstevigen
om dankbaar te zijn
en te putten uit onderlinge vriendschap
en vooral uit Gods liefde

Er wordt gezorgd voor wat hapjes en een drankje
Hopelijk mogen we u begroeten.
Want enkel door uw aanwezigheid
wordt dit feest een echt warm parochiefeest.
 

Het parochieteam.