Het parochielandschap heeft de laatste jaren een grondige herstructurering ondergaan.
De parochies worden groter, gelovigen uit verschillende dorpen komen samen om te bidden en hun geloof te voeden.
We worden uitgedaagd om samen te werken om levende geloofsgemeenschappen te behouden of op te bouwen.
Radio Maria deelt uw bezorgdheid om met een beperkt aantal vrijwilligers en middelen
tegemoet te komen aan de uiteenlopende noden van vele mensen.

Lees Verder (klik op logo)

Radia Maria