12 & 13 september
24ste ZONDAG door het JAAR

 

Heer,
hoe dikwijls moet ik hem vergeven?

Tot zevenmaal toe?
"Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe,
maar tot zeventig maal zevenmaal."

eucharistie 

 

 

ZATERDAG 12 september 2020 - 18 uur -  EUCHARISTIEVIERING  

ZONDAG 13 september 2020 - 11 uur -  EUCHARISTIEVIERING
&

ZATERDAG 19 september 2020 - 18 uur -  GEBEDSVIERING  

ZONDAG 20 september 2020 - 11 uur -  GEBEDSVIERING


SAMEN - VIEREN