Heilige Familie 02

 

 

 16 & 17 OKTOBER


29-ste ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag - Gebedsviering 18 uur 
Zondag - Gebedsviering 11 uur

“Wie onder u groot wil worden

moet dienaar van u zijn,

en wie onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen,

want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,

maar om te dienen

en om zijn leven te geven als losprijs voor velen

 

 

   

Eerste Lezing: Jes 53, 10-11 //  Hij gaf zijn leven als zoenoffer

Psalm  33 ( 32 ) - Beluister de Psalm

Tweede Lezing:  Hebr 4, 14-16  // Een verheven hogepriester, Jezus

Evangelie: Mc 10, 35-45  //  De Mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven


Eucharistieviering - Bert Taeymans

Homilie