ZATERDAG 9 MAART - 18 uur - EUCHARISTIEVIERING
ZONDAG 8 MAART - 11 uur - EUCHARISTIEVIERING
muzikaal ondersteunt door het St.-Pauluskoor

 

eucharistie

  Heer, naar wie zouden we gaan?
Gij hebt woorden van eeuwig leven.


2ste ZONDAG van de VASTEN

'Heer, het is goed dat wij hier zijn. 

Als gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan,
een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.' 

Nog had hij niet uitgesproken 

of een lichtende wolk overschaduwde hen 

en uit de wolk klonk een stem: 

'Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, 

in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld; 

luistert naar hem.'