Dierbare Vrienden,

 

De Bisschoppen van België hebben besloten
alle publieke liturgische samenkomsten op te schorten

tot minstens 8 juni 29020

lees verder:

Brief bisschop - Bijkomende maatregelen coronavirus

 

 alle publieke kerkelijke vieringen zijn afgelast

Ook onze St.-Paulusparochie sluit zich hierbij aan.
Het is heel spijtig, maar de realiteit dwingt ons tot deze maatregelen.

Wij wensen jullie allemaal
een inspirerende en gezegende voortzetting van deze Veertigdagentijd
en hopelijk tot spoedig ziens.

 

In biddende verbondenheid

 

Sint Paulusparochie