Elke zondag om 10 uur

zal onze bisschop Johan Bonny
een eucharistie voorgaan in de (lege) kathedraal van Antwerpen.
Iedere dag om 17 uur
kan men eveneens langs deze weg
 in verbondenheid samen bidden
en luisteren naar het onderricht door onze bisschop.
U kan erbij zijn via internet.   
Hoe maak je verbinding met deze livestream? 
Ga op het internet naar www.bisdomantwerpen.be; 
klik daar op ‘Vieren met de bisschop’.

OF KLIK OP DEZE LINK. 

D
agelijks de Eucharistie en dagafsluiting
op kro-ncrv vanuit de St.Bavo kathedraal in Haarlem
via live streaming

OF KLIK OP DEZE LINK. 


Oprechte dank aan al wie alles op alles zetten om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan en aan al wie besmette personen met de grootste zorg omringen.
We leven ook mee met al wie door deze situatie moeilijkheden ondervinden op het werk, in hun gezin of in hun sociaal leven.   
We hopen en bidden dat deze uitzonderlijke maatregelen niet lang moeten duren.

 

Met beste groeten 

 

Mgr. Johan Bonny

Bisschop van Antwerpen