HEMELVAART  VAN  DE  HEER

 

 hemelvaart 02

Veertig dagen na Pasen vieren wij

dat de Heer Jezus ten Hemel opgenomen wordt.

 

"Lieve mensen, wat staat gij toch in de lucht te staren?
Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel,
zal op dezelfde wijze wederkeren
als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan."

 

"Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen"
"Ziet , Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld."

 

Afscheid en nabijheid

Uitkijken naar de komst van de Helper

 

Overweging door onze medepriester Bart Goossens 

 

 

 

 

GEBEDSDIENST door priester Bert Taymans