40 - DAGEN ONDERWEG

om ons bij het Paasmysterie zal brengen.

 Een tijd van innerlijke verandering.
Een tijd van VASTEN

VASTEN =
los komen 
van onze drang naar macht, bezit en eer.

VASTEN = 

ons eigen ego centraal te plaatsen.

VASTEN = 
de ballast loslaten, die zich in ons dagelijks leven opdringt.

VASTEN = meer dan anders ...
tijd maken voor gebed en bezinning. 

VASTEN = meer dan anders ...
tijd maken voor God. 

Om te groeien in relatie tot Hem en door Hem
opdat we onze naaste zouden mogen leren ZIEN en NABIJ zijn.

De liturgie wijst ons opweg.

 


40 dagen groeien van duisternis naar licht

 

Eerste zondag: Geloven in Gods Verbond

Tweede zondag: Vertrouwen op Gods Verbond

Derde zondag: Intreden in Gods Verbond

Vierde zondag: Leven in Gods licht

Vijfde zondag: Met God in ons hart

Palmzondag: Pasen is dichtbij
PASEN.

 

 

Wij wensen u een vruchtbare 40-dagentijd!

 

St.-Paulusgemeenschap