Kerstmis – dagmis “Wachter, hoe ver is de nacht?” 25 december '21 – C 

Vier weken advent laten wij vandaag achter ons. Vier weken waarin wij de verwachting van het Joodse volk  opriepen en tot de onze maakten. Weken om vanuit duisternis turend in de verte, uit te kijken naar de eerste priemende schemering van de nieuwe dag. Waakzaam zoals een goede wachter. 'Wachter, hoe ver is de nacht? vraagt Jesaja ten tijde van de ballingschap.  Nu is die nacht voorbij. Want God is tussengekomen en heeft ons zijn  Zoon geschonken.

Paulus schrijft in de tweede lezing; ''Op allerlei manieren heeft God in het verleden tot zijn volk gesproken door de profeten. Daar is nu een einde aan gekomen omdat Hij tot ons heeft gesproken door zijn Zoon Jezus'.

Zijn Woord moet nu weerklank vinden in ons hart. Het is een Woord dat opmontert en opstuwt, dat nevels en schaduwen   doet wijken, dat aanzet om wegen recht te trekken en heuvels en hindernissen moet slechten. Als ons hart in een dieptepunt zat, vol leegte en schaarste, dan wordt het nu vervuld met rijke  overvloed. De leegte wordt nu rijkelijk opgevuld met genade.

Want God, zegt de Schrift, heeft de jammerklachten van zijn volk gehoord, Hij was geraakt door ons uitkijken naar Hem. Ja, God  verlangt meer naar ons dan wij naar Hem, daarom is Hij ook gekomen in zijn Zoon.

Hoe gaan wij daar als christen concreet mee om? Bernardus van Clairvaux spreekt van  3 komsten  van de Heer. Er is het kind dat geboren is in de kerstnacht, en na zijn opstanding zegt Jezus aan zijn,  leerlingen dat Hij weliswaar heengaat, maar dat Hij zal terugkomen om voor altijd samen te zijn in een huis met vele kamers. . Maar voor Bernardus is er ook een middelste komst: die gebeurt telkens als wij  kerstmis vieren en eigenlijk heel het jaar door. Maar daar moeten wij aan  meewerken: daarvoor moeten wij ruimte maken in ons hart, in onze geest. Dat is de middelste komst, dan kan Christus opnieuw geboren worden in ons, en wij in Hem.

De vreugde van die  eerste komst was echter van korte duur. Na het bezoek van de Magiërs uit het Oosten beleefde Herodes de schrik van zijn leven: stel dat dit kind echt zijn plaats wil innemen en koning worden, dan  wordt het 'alle hens aan dek'. Er volgt een noodberaad en het besluit is: dit kind moet verdwijnen, desnoods samen met alle nieuwgeborenen. Zeker spelen is belangrijk voor wie nu eenmaal de macht in handen heeft. or het jonge gezin zit er niets anders op dan te migreren tot buiten het bereik van Herodes.

Als het Joodse volk zich teveel ging terugplooien op zichzelf en zijn eigen zekerheden,. dan reageerden de profeten : 'Ontvang vreemdelingen die hier terecht komen met veel begrip, ontvang ze als gasten. keer u niet af; Gedenk dat jullie zelf vreemdelingen waren in Egypte'.

Op die uitspraak voortbouwend kunnen  wij zeggen: Keer u  niet af van mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld, van armen  in noodsituaties, van mensen ook voor wie 'De warmste week' ons de voorbije dagen warm heeft willen maken: 'Kunnen zijn wie je bent' is niet zomaar aan iedereen gegund; van mensen ook op zoek naar een betaalbaar huis: denk aan Jozef en Maria met een, jong kind als vluchtelingen op zoek naar een, veilige plek ergens weg van Herodes., Denk eraan dat je zelf ook zowat vluchtelingen zijt, op de vlucht voor coronan Deltavariant en omikron en al wat erbij hoort, alles wat je ervoor moet loslaten: we raken stilaan de tel kwijt... op onze lippen brandt ook de vraag: 'Hoe ver is de nacht?' De nacht van al die beperkingen en weinig uitzicht, onze ballingschap. Maar het is niet alles kommer en kwel. Met Kerstmis wordt die nacht doorbroken, dan krijgen wij een boodschap van hoop en licht.

Nooit waren er zoveel vrijwilligers aan het werk op allerlei terreinen: daar krijgt Gods mensliefde een tastbare vorm. Want God werkt graag door mensen. 

Probleemsituaties zijn er genoeg en die roepen ons op om er, zij het met beperkte middelen, iets aan te doen. Dan kan die middelste kerst een kerst worden voor heel velen.

Mooie kerstdagen voor iedereen van u, ook voor wie ziek thuis moesten blijven of  met beperkingen rekening moeten  houden. Mag het voor iedereen een rijke 'middelste komst' zijn.

 

Bert Taymans

7101
TodayToday19
YesterdayYesterday57
This_WeekThis_Week19
This_MonthThis_Month1589
All_DaysAll_Days7101