Artikelindex

Zesde Paaszondag. - Een juk van liefde  - 29 mei 2011

Vandaag horen we de afscheidsrede, hetgeen een moeilijk en enigszins verwarrend stuk evangelie is. We moet het ons als volgt voorstellen – in een bijzondere sfeer van afscheid – een moment van  intense vriendschap en intimiteit-  wellen uit het hart van Jezus een aantal losse ideeën, gevoelens en verlangens op die Hij met zijn leerlingen wil delen. In feite gaat het over de essentie van Zijn boodschap - zijn testament. De herhalingen zijn vooral bedoeld om de aandacht te trekken dat we deze woorden zouden blijven herinneren. Hierna wil ik samen met jullie even dieper ingaan op de drie thema’s te weten: de Geest van waarheid, de liefde als belangrijkste gebod en tenslotte onze wereld.

  1. Geest van waarheid : we zullen na de Hemelvaart van Jezus niet alleen zijn. Jezus zal  zijn vader vragen een andere helper te sturen: de Geest van waarheid. Vanuit het Grieks paraklètos vertaald, betekent dit juridisch raadgever. Deze geest zorgt ervoor dat we Jezus’ boodschap begrijpen maar ook dat de herinnering aan Hem levend blijft. Hierbij is het belangrijk dat we niet louter zijn leer kennen maar deze ook moreel volgen. Immers wie beweert dat hij Christus kent, maar zijn geboden niet onderhoudt, liegt. De Geest fungeert in ons als raadgever, pleitbezorger en therapeut. Deze Geest van zachtmoedigheid zorgt voor de nodige kracht en energie om liefdevol in het leven te staan en aldus de blijde boodschap uit te dragen.
  2. Liefde als belangrijkste gebod: wanneer  we het evangelie erbij nemen, lezen we in het begin “als gij me lief hebt, zal je mijn geboden onderhouden” op het einde lezen we “wie mijn geboden onderhoudt, hij is het die me liefheeft”. Liefde en gebod worden hier met elkaar verbonden wat voor ons niet direct evident lijkt, het lijkt warm en koud verbinden - maar is deze combinatie wel zo verrassend? Waar liefde is, valt de verplichting weg. Als je iemand graag ziet dan is er weinig een last. Wanneer je echter een vraag van je geliefde als een last begint te ervaren dan kan dit een teken zijn dat de liefde vermindert. Liefde is als een juk, waardoor de last licht wordt om te dragen. Anders gezegd liefde is een hefboom: je kan meer dragen, meer verdragen. Liefde binnen een relatie groeit en na een tijd van nadenken en veel voelen maak je de keuze en je zegt: ik wil je partner zijn in goede en slechte dagen- waardoor beminnen een echt engagement wordt. Zo zou ook onze relatie met Jezus moeten zijn: een volmondig ja op zijn uitnodiging om Hem lief te hebben in onze naaste, alle naasten- ook de vervelende, de zieke, de zwakke, de veeleisende…Liefde is hierbij een doe-woord geworden, het betekent dat we steeds proberen te doen wat in onze mogelijkheden ligt om ,wie ons levenspad kruist, te waarderen,te respecteren, te laten openbloeien. Dit is echter geen gemakkelijke opdracht.
  3. Onze wereld: meermaals maakt Jezus een onderscheid qua wereld – de oude wereld van macht en bezit, en de nieuwe wereld – deze van solidariteit en rechtvaardigheid. Ook vandaag ‘ De geest van waarheid wordt gestuurd voor wie de wereld niet ontvankelijk is’.  Bij nadere reflectie moeten we wellicht vaststellen dat deze opdeling niet de klassieke opdeling is in groepen maar wellicht door ons allen loopt. Deze twee werelden botsen geregeld in onszelf: professioneel presteren tegenover voorrang geven aan de anderen, nederig en dierbaar zijn. Kunnen we politiek en economie bedrijven en de christelijke waarden volledig respecteren? We staan als Christen in de ‘nieuwe’ wereld maar behoren niet tot deze ‘oude’ wereld. Het is een uitdaging – zeker in deze dagen- om geloof, traditie en moderniteit te samen te laten gaan, om de kerk bij de tijd te brengen.

Even resumerend: Jezus laat ons als testament zijn belangrijkste gebod na “Heb elkaar lief’ – en de Geest zal ons hierbij als een niet te stuiten bron van energie en wijsheid altijd bijstaan in deze wereld. 
Graag wil ik afsluiten met een citaat van Thomas van Kempen – een 15de eeuwse novicemeester: “Zonder liefde heeft wat je doet niet de minste waarde. Maar wat uit liefde gebeurt, hoe gering en onopvallend het ook is, zal veel vrucht dragen. Bij God weegt zwaarder de mate van liefde waarmee je iets doet, dan wat je doet. Wie veel bemint, doet veel. Veel doe je, als je iets op een goede manier doet.”

Rik Wyffels