Artikelindex


Uw ja moet ja zijn, uw neen moet nee zijn -  6de Zondag door het jaar - 13  februari ' 2011 - A cyclus

Om een normaal functioneren van de maatschappij mogelijk te maken, worden mensen geacht de regels van die samenleving te respecteren en na te volgen.  We spreken in dit verband dan over de wetsbepalingen en alle officiële reglementeringen, die absoluut nodig zijn, zoniet zouden we verzinken in totale chaos.   Je kan ervoor of ertegen zijn, maar er is niet veel  keuze, iedereen wordt geacht deze regels na te volgen, anders volgen er straffen of boetes.  Dit geheel van regels is dus van een meer dwingende orde, zij houden geen waardebepalingen in zich.
Maar Jezus focust zich vandaag vooral op ons binnenste ik.  Onze ware aard achter het omhulsel van ons lichaam.  En zoals we allemaal goed genoeg weten, bestaat er soms een heel groot verschil tussen de mens naar de buitenwereld toe, en het diepste “ik” van elk mens.  Ons lichaam kan bijgevolg ofwel een spiegel zijn voor ons echte gelaat, maar het kan evengoed een sluier, een mistgordijn zijn.
Maar die focus op ons binnenste ik, waar gaat het dan juist over?  We worden opgeroepen om eerst met onszelf in het reine te komen.  Met andere woorden, eerst moeten we ervoor zorgen dat we ook binnen in onszelf de “innerlijke wetten en geboden” naleven.  In tegenstelling tot de buitenwereld, hebben deze wel te maken met waarden en normen.  Je hebt als mens de keuze om deze te volgen, en doe je dat niet, dan kan je er ook niet voor gestraft worden. 
Doe niet aan schijnvertoon en poppenspel, zegt Jezus.  Onze daden moeten in overeenstemming zijn met onze innerlijke gedachten.  Doe niet aan liefdadigheid als je nog ruzie hebt met je broer of zus.  Los eerste deze ruzie op, en ga dan naar buiten. 
Misschien kunnen we hier ook de volgende bedenking aan toevoegen:  kom pas eucharistie vieren, als je dit ook echt wil.  Doe het niet uit gewoonte, doe het niet “voor het oog van andere mensen”, maar laat het een bewuste keuze zijn van jezelf.  Ik ben er trouwens persoonlijk van overtuigd dat we op die manier naar een andere, maar evengoed rijke kerkgemeenschap zullen evolueren, waarschijnlijk met minder leden, maar zeker authentieker.
De kerngedachte van vandaag ligt vervat in de laatste zin van het evangelie, waarin Jezus ons zegt dat onze ja een echte ja moet zijn, en onze neen een echte nee moet zijn, en al wat daar nog bij komt, is uit den boze.
Met andere woorden, als we ja zeggen, dan moeten we dat ook doen.  En omgekeerd, als we neen zeggen, dan mogen we dat ook niet doen.  Als ik word gevraagd om bijvoorbeeld boodschappen te gaan doen, en ik zeg ja, maar doe het niet, wel dan is dat eigenlijk niet netjes. 
Eerlijk zijn, maar ook consequent zijn, niet rond de pot draaien.  Ja maar, nee maar …  Ja, maar ik doe dat straks of morgen wel.  We weten dan dat er gewoonlijk niets van in huis komt.  Eerlijk, consequent, doen wat je zegt, doen wat je belooft.  Anders gaan we andere mensen op de één of andere manier ontgoochelen.
Misschien kunnen we voor onszelf eens proberen hier extra aandacht aan te besteden.  We mogen er zeker van zijn dat we op die manier onze partner, ouders, broers, zussen, familie of vrienden gelukkig zullen maken.

Henk Corluy