Artikelindex

DOOP van de HEER - 9 januari ' 2011 - A cyclus

Goeienavond lieve mensen,
Vandaag laat Jezus zich door Johannes dopen. Hij wordt ondergedompeld in de Jordaan en stijgt uit het water waarbij de Geest over Hem neerdaalt. Jezus krijgt een nieuwe naam van God: “Mijn Zoon, mijn Veelgeliefde”.
Laten we dit verhaal van dichtbij bekijken en proberen ook op onszelf toe te passen.
Jezus laat zich ten eerste door Johannes dopen. Johannes die eerder zei: “Na mij komt iemand die groter is als mij. Ik ben nog niet waard de riemen van zijn sandalen los te maken.”

Johannes voelt zich te klein, niet waardig genoeg, om Jezus te dopen.
Maar Jezus zet zich in de rij bij alle anderen. Hij is mens onder de mensen, acht zich gelijkwaardig. Johannes màg Hem dopen. Er is geen sprake van te onwaardig of te klein.
Ook voor ons vandaag de dag is Jezus dezelfde. Niemand van ons is te onwaardig om Hem te ontvangen. Hij wil thuis komen bij ieder van ons, ongeacht wie we zijn en wat we hebben gedaan.
En dan: Jezus laat zich dopen. Hij wordt ondergedompeld in de diepte van het duistere water en stijgt erna uit het water.

We herkennen Pasen hierin: het lijden van Christus met de dood als dieptepunt en dan zijn verrijzenis waarbij Hij de dood overwint.
Misschien is doopsel wel: geloven dat je doorheen lijden en dood verrijzenis vindt. Kiezen voor de Liefde, sterker dan de dood! Paulus beschrijft het als: bekleed worden met Christus, als nieuw mens herboren worden.
Ik vermoed dat de meesten van ons zijn gedoopt als kind. Te klein om het als bewuste keuze te hebben meegemaakt. We kunnen ons geen tweede keer laten dopen. Wat we wel kunnen doen, is ons doopsel herbeleven, zoals we dat doen in de Paasviering. Bewust onze doopbeloften hernieuwen. Kiezen voor de Liefde! De weg van dood naar verrijzenis zelf gaan. Pasen vieren, elke dag!
Wanneer Jezus uit het water stijgt, daalt de Heilige Geest over Hem neer. Hij wordt één met de Vader. Hij kent Zijn Vaders wil, Hij kent Zijn liefde en kiest ervoor die te belichamen. Hij kiest voor Gods Weg en ontvangt daarvoor de Geest van God.

Ook wij kunnen de Geest van God over ons vragen. Als wij dat doen, vragen we eigenlijk: “Heer, wilt Gij aan het stuur van mijn leven zitten?” Ik zeg JA aan Uw Weg!
En dan krijgt Jezus een nieuwe naam van God: “Mijn Zoon, Mijn veelgeliefde”.

Jezus weet welk lijden Hem te wachten staat, maar in de eerste plaats is Hij Gods veelgeliefde. Hij is bemind!
En dat zal Hem de kracht geven die Hij nodig heeft. Alleen zo zal Hij zijn lijden kunnen dragen.
Horen wij God tot ons zeggen: “Jij bent Mijn veelgeliefde”? Durven wij tot onszelf zeggen: “Ik ben bemind”?
Eigenlijk kunnen we dit verhaal, de beleving van het doopsel, in elke eucharistie terug vinden. Want Pasen vieren we elke zondag!

Telkens worden we uitgenodigd om die weg te gaan: doorheen de diepte van ons lijden naar de vreugde van de verrijzenis.
Ik wil U, lieve mensen, graag oproepen tot die vreugde.
Want wat wij hier samen doen, is enorm!
We staan ook stil bij ons lijden, maar we worden uitgenodigd om uit het water te komen en de Geest over ons te laten neerdalen. te horen: “Jij bent mijn veelgeliefde!”
Is dat geen bron van vreugde?
We worden intens bemind. We mogen opstaan uit onze kwetsuren en blij zijn! We zouden hier straks allemaal blij en verlicht moeten buiten gaan.
We moeten durven intens dankbaar zijn en lof zingen. Ons hele lijf laten vullen met Zijn Liefde voor ons. Danken! Zingen! Dansen!
Want Hij heeft ons lief!

Dorien Vanbel