Artikelindex

DERDE ZONDE van de ADVENT  - 11 december  2011

Graag wil ik deze derde week van de advent samen met jullie de boodschap van Johannes analyseren en toepassen op de campagne van welzijnszorg waarvoor dit weekend ook de omhaling gebeurt.
Johannes de Doper is als het ware een scharnierfiguur tussen het oude en nieuwe testament. Hij is de laatste en misschien wel grootste profeet, maar tevens ook de eerste apostel. Hij wijst ons de weg op zijn manier door zich klein en nederig op te stellen. Johannes De Doper is als een stem die de woorden draagt. Jezus is het woord, Johannes slechts een zucht De ademtocht sterft uit wanneer het woord zijn weg ten einde is gegaan en zijn werk volbracht heeft bij hem die het heeft aangenomen in zijn hart.
Vandaag blijven twee zinnen nazinderen in dit evangelie. “Maak de wegen recht voor de Heer” en “ Onder U staat Hij die gij niet kent”
Maak de wegen recht voor de Heer. Top af die bergen, vul de dalen, haal de hindernissen weg. Zo’n opdracht is niet eenvoudig, noch in de samenleving noch toegepast op ons eigen leven. Kijkend naar de maatschappij waarin we leven en de grote wereldproblemen overheerst meestal een gevoel van onmacht: hoe kunnen wij kinderarbeid, kindermisbruik, kinderarmoede daadwerkelijk uit de wereld helpen? Hoe kunnen we financieel solidair zijn met mensen in de ontwikkelingslanden of mensen getroffen door natuurrampen die het stukken moeilijker hebben dan wij, want ook wij worstelen met een financiële crisis en onze eigen tegenslagen?
Wanneer we de situaties in onze eigen omgeving analyseren dan vormen onze eigen vooroordelen, onze welvaart, onze zelfzucht mogelijks gecombineerd met wantrouwen tegenover de ander- stevige obstakels. Gedachten zoals: ligt hun armoede probleem niet aan een tekort aan inzet, een gebrek aan discipline? Profiteren ze niet van onze welvaartsstaat waar wij de hardwerkende leden van zijn?
Dus vooraleer we naar de ander kunnen toegaan, moeten we mogelijke hindernissen opruimen zodat we ons hart zuiveren en openstellen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Ieder kent wel het gevoel dat onze ogen en oren selectief zijn. Is onze benzinetank bijna leeg dan zien we opeens meer benzinestations in het straatbeeld opduiken. Luisteren we intensief naar het journaal, dan zijn we doof voor de vele nevengeluiden, wandelen we in het bos dan horen we een intensiteit van geluiden. Daarnaast is zien en horen sterk persoonsgebonden. We horen en zien de dingen ingekleurd door onszelf. De vraag is : hebben we wel een luisterend oor, een waakzaam hart voor onze naasten dichtbij en veraf? Daarvoor is het ook belangrijk om een goede basishouding te hebben om een sfeer van openheid te creëren. Uit de  2de lezing van Paulus destilleren we de kenmerken van een christelijke basishouding -die ook Jezus in zijn blijde boodschap beleeft: vreugdevol de ander ontmoeten, ingetogenheid, dankbaarheid, attent zijn voor de andere, vertrouwen hebben in mekaar, het goede koesteren
Laat ons dus niet doof of blind zijn voor de ander, want net in een echte ontmoeting met de ander zullen we de Heer herkennen.
De advent is een periode om onze basisopdracht terug onder de aandacht te brengen: mens worden onder mensen. De jaarlijkse actie van Welzijnszorg roept ons hiervoor op. Dit jaar is het thema kinderen en jongeren in armoede. Enkele cijfers: liefst 24% van onze Vlaamse gezinnen met schoolgaande kinderen leeft onder de armoedegrens, alleenstaande ouder met schoolgaande kinderen (35,9%), dagelijks komen er een 30 tal dakloze gezinnen met kinderen bij. Dus ook in het rijke Vlaanderen is er een grote groep hulpbehoevenden.
Om dit aan te pakken wil de campagne werken op drie fronten: ouders in armoede hebben nood aan ondersteuning, aan een vertrouwenspersoon. Deze inzet op het gezin moet proberen de band tussen ouders en kinderen te versterken en ingrijpende interventies zoals plaatsing van kinderen te vermijden. Ook in het onderwijs moet er voldoende aandacht geschonken worden aan kinderen uit kansarme gezinnen, dit kan door dit als thema in de lerarenopleiding op te nemen. Ten slotte moeten praktische en financiële drempels in het vrije tijdsaanbod zo laag mogelijk worden zodat ook minder begoede kinderen en jongeren kunnen participeren en zich op een gezonde manier ontplooien.
Advent begint wanneer men onmisbaar is geworden voor de ander, waar het welzijn van elke mens centraal staat. Johannes roept ons vandaag op om een levende verwijzing te zijn naar de verborgen Christus. Laten we dan ook ons hart openstellen, de Geest herkennen en de boodschap uitdragen via onze daden. Dit kan door onze stem te laten horen, een helpende hand uit te steken naar de hulpbehoevende, een aanmoedigend gebaar te maken voor mensen met problemen, een troostvol nabij zijn bij onze zieken en bejaarden, en het kan ook vandaag door de campagne van Welzijnszorg financieel te steunen.

Rik Wyffels 

26629
TodayToday53
YesterdayYesterday72
This_WeekThis_Week279
This_MonthThis_Month2018
All_DaysAll_Days26629