Artikelindex

 

 

 

 

Een uitzonderlijke moeder LC 1, 39-45  20 december 2015

 

We kennen allen het evangelie van vandaag, enkele regels uit het eerste hoofdstuk van het Lucas evangelie. Heel eenvoudig: een jonge moeder gaat op bezoek bij haar oudere onvruchtbare gewaande nicht die echter ook in verwachting blijkt te zijn, en deze voelt bij de begroeting haar kind bewegen. Maar hoe komt het dat deze schijnbaar onbeduidende passage de geschiedenis overleefd heeft?
Het evangelie van Lucas, is zo’n 80 jaar na Christus geschreven. Zoals ook heden ten dage, wordt bij het uitschrijven van een biografie, gepoogd om de voorgeschiedenis van de betrokkene te achterhalen, wie waren de ouders, hoe verliepen de jeugdjaren.…? Op deze wijze worden deze laatst verzamelde gegevens chronologisch in het begin geplaatst. Lucas wil duidelijk ons een geloofsverhaal vertellen in deze passage, waarbij de historische accuraatheid slechts secundair is. Zo is er een weinig zeggende tijdsbepaling ‘in die tijd’ en ook de plaatsaanduiding klinkt vreemd ‘Maria reisde met spoed naar het bergland’ als we weten dat zij zelf in een bergstreek woonde. Ten slotte is er de afwezigheid van de echtgenoten, zeker voor een reistocht van 3 tot 4 dagen is dit in die tijd ongewoon, deze mannen zijn figuurlijk op de achtergrond geplaatst in zijn beschrijving.
In eerste instantie wenst de Lucas in het begin van zijn evangelie het belang van zowel Jezus als Maria aan te geven: er is de zaligprijzing van Elisabeth: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen’, een woordgebruik dat slechts gebruikt wordt voor de grote momenten, voor vrouwen die de geschiedenis hebben kunnen keren. In die tijd een a-typisch gegeven, als we weten dat de vrouwen een tweede rangsrol innamen en naar gangbare normen als onvruchtbaar bestempeld werden terwijl ze net in deze passage een hoofdrol innemen. Tevens wordt het historisch belang van Jezus figuurlijk aangegeven: ‘de moeder van mijn Heer’ zegt Elisabeth, en dit in zijn vroegst mogelijke moment van het leven te weten als ongeboren kind – daar waar dat dit in het Marcus evangelie slechts gebeurde bij de doop van Jezus in de Jordaan.
Bij een herlezen vallen ons een aantal menselijke facetten op:
-    Maria haast zich met spoed lezen we, ze is dankbaar om het geschenk van God, ze is gedreven en vol enthousiasme ziet ze uit naar de komst van haar kind, naar Gods komst.
-    In de beschrijving van het bezoek vinden we een aantal elementen terug: allereerst is er de begroeting, zijn er de gelukwensen. We voelen hier de wederzijdse genegenheid tussen deze twee familieleden. Nadien is er de vreugde om de ontmoeting, zowel bij Elisabeth als bij Maria, in het Magnificat, de passage net na het evangelie van vandaag. Tenslotte is er de niet vermelde maar wel aanwezige dienstbaarheid, Maria die een helpende hand wil bieden aan haar oudere nicht Elisabeth.
-    Ten slotte symboliseert deze passage de eerste ontmoeting van Jezus en de impact die zo’n ontmoeting tussen mensen teweeg kan brengen.
Zoals de Katholieke kerk vandaag symbolisch Jezus in haar schoot draagt, en dit in iedere eucharistieviering herdenkt, zo kunnen ook wij, net als Maria, een hedendaagse Christusdrager zijn. In deze laatste week van de advent, periode van hoop en verwachting, symboliseren de groene takken van de traditionele adventskrans de continue aanwezigheid van God, die ons onvoorwaardelijk tegemoet treedt. Daarnaast zijn er de rode kaarsen, rood kleur van de liefde, de drijvende kracht die essentieel is in onze weg naar een vredevolle wereld. Laat ons met de geest van Jezus, werken aan deze betere toekomst. Laat de positieve krachten overheersen in onze ontmoetingen met mekaar, waardoor onze woorden en daden mekaar kracht en energie geven. Door deze deugddoende ontmoetingen kunnen ons hart en geest zich openstellen en zijn we in staat leven te delen en door te geven. Op deze manier blijft Maria ook voor ons het voorbeeld om in ons leven de kiemen te dragen van een nieuwe toekomst.

 

Rik Wyffels

 

 

 

 

 

16740
TodayToday33
YesterdayYesterday71
This_WeekThis_Week502
This_MonthThis_Month1770
All_DaysAll_Days16740