Artikelindex

 

 

 

De nauwe deur – Lc 13,22-30 weekend 20-21 augustus 2016
‘Heer, zijn het er weinig die gered zullen worden?’ Wie stelt zich vandaag nog deze vraag?
Sommigen vinden dat, als de hemel bestaat, ze er wel vanzelf zullen in komen, ‘want God is toch oneindig goed, Hij zal iedereen wel binnenlaten’. Anderen zijn ervan overtuigd dat er geen hemel is en met de dood alles afgelopen is. Inspanningen om in de hemel te komen zijn bijgevolg absurd en nutteloos. Maar de meesten houden zich niet bezig met dit soort vragen: wat doet ze ertoe, er zijn wel belangrijker dingen. Zal ik morgen nog werk hebben? Hopelijk zal ons gezin niet geconfronteerd worden met een ernstige ziekte. Hoe zal de burgeroorlog in Syrië stoppen? Kunnen we de klimaatopwarming nog stoppen ?
Maar wellicht dienen we deze vraag vandaag niet zo letterlijk te nemen: gaat het wel over het hiernamaals? Want het antwoord van Jezus slaat op het Rijk Gods, over het leven nu in de wereld van vandaag. En dan moeten we de vraag eerder verstaan als: ben ik met de juiste dingen bezig, geef ik mijn leven als christen de juiste invulling,  waar dien ik bij te sturen?
Het antwoord van Jezus is niet wat we wellicht verwachten. Het schudt ons wakker. Het is geen direct antwoord op de vraag, maar eerder een kompas dat we aangereikt krijgen. Het bestaat uit drie delen. Laten we dit eens bekijken.
Allereerst is er de aanduiding van de nauwe deur. Het is niet voldoende om zich christen te noemen, louter met de mond zijn geloof te belijden en de voorschriften nauwkeurig te volgen. Nee het vergt actie en inspanning. Hierbij is het belangrijk niet op zichzelf te focussen: persoonlijke rijkdom, macht en aanzien zijn niet de dingen waar het om gaat. Wel aandacht voor onze naasten, meehelpen aan een rechtvaardige, vredevolle maatschappij waar gestreefd wordt naar waarheid en schoonheid , waar allen een menswaardig leven kunnen leiden en zich als mens volledig kunnen ontplooien, waar liefdevol en respectvol omgaan met mekaar de norm is.
Vervolgens maakt Jezus duidelijk dat er niemand a priori uitgesloten is, maar evenzo dat er geen bevoorrechten zijn. De wijze waarop je leeft, hoe je omgaat met je talenten, hoe je meehelpt aan de uitbouw van het Rijk Gods, dat is waar het om draait.
Ten slotte is er de derde aanwijzing: de laatsten zullen de eersten zijn. Hierbij worden we andermaal gewezen op het feit dat de gangbare wereldse criteria ons niet op het juiste spoor zetten, want de wereldse rangorde wordt omgedraaid. We krijgen de aansporing om ons enerzijds te spiegelen met de zwakkeren in onze maatschappij en anderzijds ons vooral in te zetten voor deze kansarmen, zoals we dit ook reeds uitgebreid konden lezen in de bekende Bergrede, die een ware leidraad is voor ons leven.
Jezus is het ideale voorbeeld voor navolging, maar we kunnen ook terugblikken naar de vele grote en kleine heiligen. Daarnaast zijn er de vele mensen rondom ons die blijk geven van een niet berekende inzet voor anderen. Onze ouders die het beste van zichzelf gaven voor hun gezin - eenvoudig en dienstbaar, aan onze partner - trouw en vergevingsgezind, aan mensen uit onze omgeving met een luisterend oor en een zorgzame bekommernis. En dan komt de vraag: ‘wie is de mens die ik help, waar ben ik dienstbaar voor de andere?’ Vandaag worden we opgeroepen actief in te gaan op deze uitnodigende vraag.
Ik hoop dat we dan ook in deze tijd van technologische versnelling, voortschrijdende secularisatie en vele wereldproblemen voldoende tijd nemen om stil te staan bij deze uitnodiging tot positieve daadkracht, en geen tot deel uitmaken van een mogelijke  collage met bijhorende  tekstballonnen:
Een foto van een spelend kind: veel te jong om aan God te denken
Een foto van een jongere op een motorfiets: veel te zelfverzekerd om aan God te denken
Een foto van een bruidspaar: veel te gelukkig om aan God te denken
Een foto van een man aan zijn bureau: veel te druk bezig om aan God te denken
Een foto van een vrouw in bed: veel te moe om aan God te denken
Een foto van een grafmonument: veel te laat om aan God te denken.

 

Rik Wyffels

 

 

 

16739
TodayToday32
YesterdayYesterday71
This_WeekThis_Week501
This_MonthThis_Month1769
All_DaysAll_Days16739