Artikelindex

 

 

Sint Paulus onderdeel van de op te richten pastorale eenheid  - 16 januari 2016


Naar jaarlijkse gewoonte wil ik jullie bij het begin van het nieuwe burgerlijk jaar informeren over onze Sint Paulus parochie en vandaag in het bijzonder in de context van de op te richten pastorale eenheid.
Vooraf even terug gaan in de tijd: vanuit de feedback uit een ruim aantal gesprekrondes in het bisdom Antwerpen gevoerd rond zeven gedefinieerde knooppunten in 2011, is er door onze bisschop Bonny een visietekst gepubliceerd in 2012 en dit voor de periode 2012-2017 onder de titel: ‘ Een houtskoolvuur met vis erop en brood’.  Een van de centrale gedachten hierin was het voorstel van een netwerk van parochies op te richten. Dit thema werd verder uitgewerkt in de brochure: ‘De pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen’. Belangrijk is om hierbij vast te stellen dat er geen vast keurslijf wordt voorgesteld maar eerder een aanpak die boetseerbaar is rekening houdend met de lokale situatie. Vanuit het bisdom werd aangegeven dat de bestaande federatie van de zes parochies Malle-Zoersel een goede kandidaat was om te evolueren naar een op te richten pastorale eenheid. In de federatie werden in 2014-2015 verschillende vergaderingen hieraan gewijd waarbij het uitwerken van de missie en dus het bepalen van de richting het vertrekpunt vormden. Vandaag kan ik zeggen dat we hier in de eindfase zitten en wil ik de basisgedachtes met jullie delen.
Een missie, moet je zien als het credo waarachter een organisatie, een vereniging staat, het wezen van haar bestaan, en op deze manier een stuk tijdloos is. Het is meestal een kernzin die uitdrukt waar we willen voor gaan. Hier volgt ze dan:
Onze pastorale eenheid is een duurzaam samenwerkingsverband tussen de verschillende geloofskernen van Malle en Zoersel. In een dynamisch netwerk tussen onze geloofskernen zetten we ons in om een luisterende en inspirerende christelijke geloofsgemeenschap te zijn, er te zijn voor de gelovige en zoekende mens in de wereld van vandaag.
Inderdaad een mondvol, die enige extra uitleg verdient:
- Duurzaam samenwerkingsverband: het is geen aparte plek, geen nieuwe gemeenschap, maar wel een gemeenschap van bestaande gemeenschappen
- Verschillende geloofskernen van Malle en Zoersel: de gemeenschap beperkt zich niet tot de parochies maar omvat ook de scholen, zorginstellingen, abdijen en andere kerkgroepen binnen deze territoriale grenzen.
- Dynamisch netwerk: er zijn geen vaste vooraf vastgelegde samenwerkingsverbanden, dit kan verschillen in functie van de diverse initiatieven, activiteiten en evolueren doorheen de tijd.
- Luisterende, inspirerende christelijke geloofsgemeenschap:
o Christelijke geloofsgemeenschap: onze gemeenschap is christelijk geïnspireerd. Hierbij vormen onze samenkomsten voor liturgie, sacramenten en andere bijzondere gelegenheden belangrijke ankerpunten.
o Verkondiging: in dit christelijk geloof kan iedereen groeien op zijn/haar wijze, waarbij iedereen gever en ontvanger is. We willen inspirerend door ruimte te geven aan nieuwe initiatieven, noem het een hertalen van de blijde boodschap in deze tijd. Dit biedt kansen, om onze spiritualiteit te herbronnen en te verdiepen.
o Diaconie: door onze evangelische bewogenheid willen we zorg dragen voor en samenwerken met de kwetsbare en gekwetste medemens. Door dit daadwerkelijk engagement willen we geloofwaardig zijn. 
- We willen er zijn voor de gelovige en zoekende mens: we staan open, zijn gastvrij voor de christelijk gelovigen in alle schakeringen en voor de zoekende mens (anders gelovigen en niet gelovigen). Tevens betekent dit rekening houden met de verschillende generaties, de verschillende doelgroepen, de verschillende noden en dit in een wijzigende tijdsgeest.
- We staan in de wereld van vandaag: we leven niet ernaast maar we participeren actief in een geest van hoop en optimisme. We erkennen de secularisatie in onze Westerse maatschappij en de kenmerken van deze tijd. Dit betekent dat we respectvol en tolerant samenleven met de ander in onze multiculturele en multireligieuze maatschappij.
Het parochieteam van Sint Paulus, onderschrijft deze visie mits enkele kleine tekst aanpassingen, we hopen dat we hiermee ook jullie standpunt mee uitdragen.
Wat zijn nu de volgende stappen? De federatie zal normaal het dossier voor de oprichting van de pastorale eenheid indienen in de loop van 2016, hierbij wordt er gekozen voor een gradueel groeien naar deze eenheid – dus jullie zullen geen schokken voelen, maar wel stapsgewijs zien dat in functie van praktische noden of kansen spontane pastorale samenwerkingsinitiatieven verder gestimuleerd worden of ontstaan. We rekenen erop dat de zaden van deze vernieuwing spontaan ook nieuwe mensen aanspreken om zich mede in te zetten om onze 50 jaar jonge parochie de nodige vitaliteit te geven om er de volgende decennia verder tegen aan te gaan. 

 

Rik Wyffels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16739
TodayToday32
YesterdayYesterday71
This_WeekThis_Week501
This_MonthThis_Month1769
All_DaysAll_Days16739