Artikelindex

 

 

Start van het driejaar durend traject van de Handelingen – weekend 30/11 -1/12/19

Vandaag in het 1e weekend van de advent, starten we traditioneel het nieuw liturgisch jaar. Zoals jullie wellicht weten, lezen we roterend over een periode van drie jaren teksten van de drie basisevangelisten en op de hoogdagen Johannes. Deze drie jaren noemen we de jaren A, B en C. Vandaag starten we terug bij A, maar vandaag starten we tevens op voorstel van onze bisschop monseigneur Johan Bonny de driejarige periode met speciale aandacht voor de Handelingen van de apostelen. 

Wat betekent dit? Waarom doen we dit? Wat houdt dit concreet in, kunnen we – moeten we hieraan participeren?... Veel terechte vragen en daarom wil ik plaats van de homilie een stuk toelichting geven hieromtrent.

Wat zijn de Handelingen van de apostelen? En waarom de Handelingen?

Welnu dit is één van de 27 boeken uit het nieuwe testament, dat samen met de 46 boeken van het oude testament, de bijbel vormt. De Handelingen worden normaal toegeschreven aan de evangelist Lucas en werden wellicht op schrift gesteld tussen 65-80 na Christus. 

Het boek Handelingen van de Apostelen gaat over de eerste tijd van de jong christengemeenschap. Alles is er nieuw, er bestaat geen handleiding over hoe ontstaat een Kerk, wat zijn de regels waaraan Paulus zich moet houden? Alles is er de eerste keer, zowel de begeestering – maar even goed de eerste discussies, de verschillen qua zienswijzen. Het boek leest als reisverhaal en is een kennismaking met deze jonge Kerk, waar we het DNA van kunnen ontwaren. Op zichzelf boeiend om terug naar de bron te gaan. Soms maken we vandaag ook die bedenking, hoe deden de jong christenen het? 

Hoe gaan we deze drie jaren aanpakken? 

Wat duidelijk is, is het eerste jaar dat start onder het thema ‘Neem en lees’, daarna volgen nog twee themajaren – jaren van verdieping en bloei, waar we vanuit het bisdom ten gepaste tijd meer informatie over zullen krijgen. “Neem en lees “, het zijn de woorden die Augustinus, later bisschop en kerkleraar, hoorde op een moment van diepe twijfel. Hij sloeg de bijbel open op een willekeurige pagina, las de eerste woorden, en die waren voldoende om zijn twijfel weg te nemen. Dit is ook de oproep vandaag – neem en lees, laat het verhaal tot je spreken, zoek het niet te ver – zoek het niet te hoog, lees het open en onbevangen. Niet wat wij met de tekst kunnen doen, maar wat de tekst met de ons kan doen: daarover gaat het. Zoals we kunnen ervaren bij het lezen van eenzelfde tekst, kan dezelfde passage ons anders beroeren, dat bepaald woordgebruik ons inspireert. Het kan gebeuren dat bij een volgende lezing je opeens een andere invalshoek ziet, dat je de tekst anders interpreteert. Laat het gewoon gebeuren.

Hoe kunnen we dit nu concreet doen?

Allereerst is er het werkboek, dit werkboek waarin je aantekeningen kunt maken, waar je hun reisroute op kaart kunt volgen, wordt gratis aangeboden, weliswaar exclusief verzendkosten,  en verkrijgbaar bij het bisdom of bij drukkerij Halewijn. Dan kan men starten met lezen. Men kan dit doen alleen of in groep. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de moderne mediatechnieken, sorry voor de technische leken onder ons, de teksten zijn ingelezen als podcast, noem het de auditieve Netflix en kan gedownloaded worden via de kerknet-site. Daarnaast worden er maandelijkse webinars voorzien, noem het digitale seminaries onder leiding van theoloog David Godecharle - dat je kan volgen op you tube rechtstreeks of uitgesteld. De link ernaar toe vinden jullie eveneens op de kerknet site. Voor de geïnteresseerden – er zijn reeds 2 webinars geweest en dus ook nog afspeelbaar, de eerstvolgende is gepland nu dinsdag 3 december.

Ten slotte, de eerste kennismaking vandaag en het vervolg

Er zijn 28 hoofdstukken, hiervan is voorgesteld dat in dit weekend binnen het bisdom Antwerpen in iedere kerk een hoofdstuk gelezen, beluisterd of zelfs besproken wordt van de Handelingen, iedere pastorale eenheid kreeg een hoofdstuk toegewezen. Voor onze pastorale eenheid is dit hoofdstuk 19 onder de titel: Paulus in Efese. Wij hebben binnen het parochieteam beslist om na de communie als vervanging van de bezinningstekst naar de podcast te luisteren.

Hoe we het verder aanpakken binnen onze parochie Sint Paulus? Zoals hiervoor gezegd : iedereen is vrij om te participeren, is vrij om dit te doen op zijn/haar eigen wijze –al dan niet met ondersteund door de hulpmiddelen aangeboden op het internet. Zelf denken we om geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden aan te sluiten bij een leesgroep van de pastorale eenheid of bij grote interesse zelf een leesgroep op te richten binnen onze eigen parochie die dan in 2020 een aantal keer zal samenkomen. Geïnteresseerden kunnen zich kenbaar maken bij een lid van het parochieteam. In de maand december zullen we ideeën uitwisselen tussen de leden van de pastorale eenheid, zodat we in januari dan van start kunnen gaan. We zullen jullie hiervan ook via de mededelingen op het einde van onze eucharistievieringen of via de brieven, of de onze website op de hoogte houden. 

Links naar de twee webinars

https://www.youtube.com/watch?v=Y7TGA2Q0JcY

https://www.youtube.com/watch?v=PypaFbSOm3o

Link naar podcast – Handelingen – hoofdstuk 19, andere ook via Kerknet site

https://drive.google.com/file/d/1e0r6aVa1Zqxw3SD8Uvq27glovkBTy1ok/view

.

 

Rik Wyffels

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail