Artikelindex

 

 

ZESDE PAASZONDAG.

De lezingen van vandaag spreken over liefde.

Liefde is de kern van  elke menselijke verhouding en van de menselijke gemeenschap.  Niets wordt zo bezongen, beschreven, geschilderd, verfilmd en op toneel en in diverse media gebracht als de liefde. En toch mislukt de liefde regelmatig: ( zelfs of nog eerder bij rijke mensen, ik denk aan Bill Gates.) 

Hoe zou dat komen? Ligt het aan de misleidende tv-programma’s als blinde liefde, of Temptation Island, programma’s die de liefde herleiden tot koopwaar, of tot een verhouding waar je u niet moet engageren?

Ligt het aan de zoektocht naar avontuur? Of ligt het gewoon aan onze menselijke zwakheid, die heel graag krijgt, maar veel minder graag geeft. Is liefde voor velen misschien een krijg-woord,  en geen doe-woord? Liefde is een doe-woord van luisteren en begrijpen, meedenken en meevoelen  meelachen en meehuilen, van geven en de mooiste vorm van geven: vergeven. En Jezus zegt daarop:“Er is geen groter liefde dan je leven geven voor je vrienden”. En daarmee drukt hij meer dan gelijk wie de kern  van de liefde uit. Dat wil niet zeggen dat wij moeten sterven op het kruis. Dat wil wel zeggen dat we ons leven niet helemaal aan onszelf, maar ook aan anderen moeten besteden. Dat we niet voor onszelf leven, maar voor ons gezin, onze familie, onze medemensen. Alleen als we dat doen, zullen wij ons daarbij goed voelen.                          En Jezus zegt  nog: Dit is mijn opdracht : “Heb mekaar lief, zoals Ik u heb liefgehad “,  dan bedoelt Jezus niet dat de liefde een commando is, of een  koude verplichting. Liefde is geen kwestie van moeten, uiteindelijk is liefde altijd een geschenk. Liefde is graag zien ,en graag doen, om de andere gelukkig te maken  : een paar voorbeelden in corona-tijd: 

- Een oudere buur aanbieden om voor hem of haar boodschappen te doen.  

- met iemand afspreken om een wandeling te doen.- een kaartje schrijven, een mailtje sturen.

 - een cadeau of een bloempje afgeven aan de deur. 

- een compliment  en creatieve attenties  geven. 

Dat alles is liefde doen.

Tenslotte, als we liefhebben zoals Jezus, dan is onze liefde belangloos . 

Maar eigenlijk beminnen wij onze partner, onze ouders, onze kinderen, onze vrienden of vriendinnen ,omdat ze goed zijn voor ons. Bij Jezus ligt dat dikwijls in omgekeerde volgorde. Hij bemint eerst en daardoor wordt iemand goed. Hij bemint Zacheüs, en daardoor bekeert deze zich en geeft de man de helft van zijn bezit aan de armen.  Hij bemint Petrus, die Hem tot drie maal verloochende ,en Petrus wordt een rots van geloof. Hij bemint een uitgestoten melaatse, en die man hoort weer bij de gemeenschap.    En zo kunnen we door gaan. Jezus liefde maakt iemand goed.
Lieve mensen, God heeft de mensen niet geschapen om een speeltje te hebben waarmee Hij zich kan amuseren. God heeft de mens geschapen om hem lief te hebben, zoals hij is, met goeie en minder goeie kanten. Zoveel gebeurt er, dat mensen God negeren., niet liefdevol zijn voor mekaar, mekaar onderdrukken en uitbuiten. Maar God blijft lief hebben.  Altijd weer zoekt Hij mensen om met de Verrezen Heer Jezus  te werken aan die revolutie van liefde en tederheid. laten wij mekaar liefhebben en gelukkig maken .   

Sjaloom , mag je geraakt worden door Gods liefde!  

 

  

Pater Stan