Artikelindex

 

 

VIERDE PAASZONDAG.   

 

Na jaren gevangenisstraf  vanwege zijn verzet tegen de Russische overheersing, werd de schrijver Vaclav  Havel, tot president van Tsjechoslowakije gekozen. Toen hij  aantrad en de eed van trouw aan zijn volk aflegde, gaf hij in enkele korte bewoordingen aan, hoe hij leider van zijn volk wilde zijn. Hij zei dat hij hoopte twee dingen nooit te doen: liegen en stelen. Met andere woorden, hij zou proberen zich nooit meester te maken, van de waarheid, door de feiten te verdraaien, en ze zo te interpreteren, dat het hem goed zou uitkomen. En hij zou het volk niet afnemen wat van hen was. Met deze beloften werd hij een eerlijke en echte leider, die het leven van zijn volk vooropstelde.

Er zijn  vandaag allerlei  leiders en herders, die zich aanbieden, in de politiek, in de  krant, de televisie, op internet. Ook de reclame  weet  heel  sluw, wat onbelangrijk is, tot levensnoodzakelijk voor te stellen. En velen van ons, geven gehoor aan die leiders. Dat wij vrije en onafhankelijke mensen gemanipuleerd worden, dat kunnen wij moeilijk inzien  en toegeven. 

Hoe bekwaam ge ook zijt, om tussen al die leiders, goede keuzes te maken, toch wil ik, u vandaag Jezus van Nazareth aanbevelen als een goede Herder en Gids voor uw leven. De vraag is: Kennen wij Jezus levensverhaal en zijn manier van leven? Weten wij hoe Hij vandaag mensen bezielt om voor hun medemensen te zorgen? Wij kunnen het leven van Jezus zelf lezen in één van de evangelies.Of  beter  een commentaar lezen op de woorden van Jezus. Of nog beter: kijken naar mensen die vanuit Jezus leven. 

In elke zondagsviering worden wij uitgenodigd, om te luisteren naar de stem van de goede herder Jezus. De predikant zal u helpen om Jezus woorden  te vertalen naar vandaag, en ze concreet invullen, naar wat ze betekenen, voor uw eigen leven, voor uw gezin, en voor de Jezus-gemeenschap. En hij zal u bemoedigen die woorden tot leven te brengen.

Wat mij echt geholpen heeft, om Jezus meer te waarderen en meer verbonden met Hem te leven: Ik kreeg van iemand die veel van Jezus houdt de goeie raad: Kies zelf een naam voor Jezus die u persoonlijk iets zegt: Dat hoeft geen mooie naam te zijn, als die maar uitdrukt, wat Jezus voor u betekent.. Dit kan b.v. zijn: Jezus mijn herder, mijn licht, mijn gids, Jezus mijn grote broer, mijn vriend, of  iets nog meer persoonlijk... 

En als ge dan tijdens de dag een ogenblik kiest om u tot Jezus te richten met die voorkeursnaam, dan geef je richting aan je leven, dan kies je werkelijk om je leven af te stemmen op Jezus, je herder, je vriend je reisgenoot. Als je dat lukt, zo staat er in het evangelie, zal je veel mensen gelukkig maken. 

Vanuit onze verbondenheid met Jezus worden ook wij uitgenodigd om zelf goede herder te zijn. En dat is niet gemakkelijk, want een goede herder is niet bezig met eigen eer en glorie, maar zorgt zonder eigenbelang voor zijn  mensen..

Een goeie herder is volgens paus Franciscus iemand die soms voorop loopt, soms achterop, maar heel dikwijls middenin, om dichtbij zijn mensen te zijn, om naar hen te luisteren hen te troosten, te verzorgen en te genezen. Hij heeft speciaal aandacht voor hen die het moeilijk hebben. Paus Franciscus zegt nog: aan een goede herder kleeft de geur van zijn schapen.
Goede mensen, het vraagt van de herders, in deze corona-tijd, veel creatieve liefde, om mensen van op afstand, nabij te zijn. Maar door met geduld te luisteren aan de telefoon, door een meevoelende e-mail, of een sms, kunnen wij zoveel goed doen.

 

Pater Stan