Artikelindex

 

 

VIJFDE ZONDAG in de VASTENTIJD 

 

Wie voor zichzelf zorgt, zorgt voor een goede vriend. Eigenbelang voor alles. Je leeft tenslotte maar één keer. Je moet ervan genieten. Verwen jezelf .

Die richtlijnen ondersteund door reclame en consumptiedwang, dat is de catechismus van deze tijd.

Het evangelie vraagt ons eveneens om goed te zijn voor onszelf, een eigen oordeel te vormen, over alles wat er in de media op ons afkomt. Het zegt ons : wie zich egoïstisch  vastklampt aan zijn leven, verliest het, maar wie zijn leven prijsgeeft en deelt met zijn medemensen, zal het behouden voor het eeuwige leven .
De tegenstelling tussen de beide richtlijnen is wel zeer groot. De verleiding om voor de gemakkelijkste richtlijn te kiezen is zeer groot. Ge zult maar jong zijn, in een tijd waar alles kan en niets moet .

Laat ons die tegenstelling eens van naderbij bekijken om te zien waar beide richtlijnen ons brengen als  we deze als compas gebruiken. 

Als we de oproep volgen om volop en egoïstisch te genieten van het leven ,dan kunnen we terecht komen in een verslaving, zodat we telkens naar meer en sterkere genotsmiddelen moeten grijpen totdat het ten koste van onszelf gaat, zodat we er leeg en levensmoe bij worden, met alle gevolgen van dien .

Maar wie echter naar het voorbeeld van Jezus ervoor kiest zijn leven prijs te geven en het te delen met zijn medemensen , kiest voor geen gemakkelijke weg . Hij mag  niet alles naar zich toe trekken, maar alles delen met zijn medemensen, hij  zal  vruchten dragen.
- Ik denk aan jonge mensen, die kiezen voor kinderen , ook al weten ze  zeer goed dat hierdoor hun vrijheid en hun comfort kleiner wordt. Deze keuze kan inhouden het zich veel ontzeggen in het belang van hun kinderen 
- Ik denk aan priesters en kloosterlingen ,missionarissen , die omwille van het evangelie afstand doen van een eigen gezin, om zich meer in dienst te kunnen stellen van arme en kleine mensen . 
 - Ik denk aan de vele dokters, verplegers en verpleegsters, mantelzorgers, de zovele vrijwilligers , die in deze corona-tijd , met risico voor hun leven, zich met evangelische toewijding hebben ingezet voor doodzieke en stervende mensen Van de Heer zelf hebben zij geleerd , zichzelf in te zetten, opdat anderen zouden leven .     

- Ik denk aan de zovelen die al jaren  vrijwilligerswerk doen , in de kerkgemeenschap en in het verenigingsleven. Ze geven een stuk van hun leven  voor het welzijn van hun medemensen . 

Lieve mensen, in de loop van de geschiedenis hebben miljoenen mensen ervoor gekozen  het voorbeeld van Jezus te volgen.

Ook in onze tijd zijn er nog velen, met een grote bewondering en waardering voor Jezus . Ze vinden bij Hem de moed , om naar hun mogelijkheden, de weg van de stervende graankorrel te gaan. 

De apostel Paulus zegt ons : “Sommige zien die weg van Jezus als een dwaasheid “ , 

maar zegt Paulus : “het is de enige weg , die leidt  naar het volle leven.” 

  

 

Pater Stan