Artikelindex

 

 

14de ZONDAG doorheen het JAAR.

'Mensenkind, sta op, zodat ik tegen je kan spreken'. Dat krijgt Ezechiël te horen. Hij is met zijn volk mee vertrokken in ballingschap en de situatie biedt dus maar weinig uitzicht. Hij krijgt meteen ook een opdracht mee: een boodschap gaan brengen aan een volk dat weerbarstig is, en niet openstaat voor Gods liefdesaanbod: daar ligt ook de oorzaak van de ballingschap. Zijn taak is niet voor de hand liggend: er zijn prettiger zendingen voor te stellen...   

Gods woord doet opstaan, verrijzen uit alles wat ons neerhaalt, ons gevangen houdt, het haalt weg uit schrik uit zonde en al wat leidt tot de dood. Hij spreekt niet met een mens die verslagen neerligt.

God wil spreken van aangezicht tot aangezicht, met een mens die rechtop staat, zoals het volk in Egypte voor de uittocht, klaar om te vertrekken. Het woord is altijd een woord dat uitstuurt het is niet vrijblijvend...

Paulus zit evenmin in een comfortabele situatie. Hij spreekt van een 'doorn in het vlees', zonder verder te verduidelijken wat hem altijd heeft gehinderd. Driemaal heeft hij gebeden om die doorn weg te nemen, zoals Jezus in de Olijfhof ook driemaal gebeden heeft om die kelk te laten voorbijgaan. Wel had Paulus  overal waar hij kwam af te rekenen me orthodoxe Joden  die er op zijn minst niet mee opgezet waren dat hij de boodschap  van Jezus openstelde voor mensen uit het heidendom; zo kreeg hij herhaaldelijk tegenkanting, werd hij bedreigd  en moest hij op de vlucht gaan. 

Maar dat kon hem niet klein krijgen: daar was zijn vertrouwen in zijn Heer veel te groot voor, want die had hem geantwoord: 'Je hebt genoeg aan mijn genade, Mijn  kracht wordt juist volkomen zichtbaar in jouw zwakte' . Daarin vindt  Paulus de kracht om te weerstaan aan beledigingen, ellende, honger en  en vervolging. 'Christus geeft mij  vreugde in mijn zwakheid, want als ik zwak ben, dan ben ik sterk'.

In net evangelie van vandaag speelt Jezus een 'thuismatch' Als een voetbalploeg voor eigen publiek speelt, dan kan ze normaal op stevige  aanmoedigingen rekenen.  Maar als het gaat om de Blijde Boodschap dan kan het wel eens anders uitmeten; Hij stoot op verbazing, de mensen kunnen er niet bij: die man kennen wij toch! Dat is toch de zoon van de timmerman! Dat is er toch een van ons, waar haalt hij het dan vandaan om hier de les te komen spellen en uit te pakken met die nieuwe ideeën?  

Jezus botst dus op onbegrip. Op dieper liggende weerstanden waarbij  rationele argumenten geen  doorbraak  kunnen forceren.  Soms kan er iets in de weg zitten dat ons dan afsluit voor welke boodschap ook, dan wordt het een onredelijke boosheid die niet te doorbreken valt. Sint-Jan  vertelt er over in de aanhef van zijn evangelie: 'Hij kwam in de wereld, maar  de zijnen namen Hem niet aan'.

Jezus moet er uit besluiten: niemand is profeet in zijn eigen stad' De evangelist noteert er bij: 'Hij kon daar geen wonderen doen,  omdat Hij geen geloof vond'. Er is een basishouding van geloof en openheid nodig om het wonder een kans te geven, om tot geloof te kunnen komen.  

Jezus is gekomen als  een der onzen, Hij draagt in  het dagelijks leven niet zoiets als een heiligenaureooltje om zijn hoofd dat Hem herkenbaar maakt. Hij kan, als bewijs van zijn zending  geen pasje op tafel leggen zoals de man van de gas-of watermaatschappij. Hij heeft alleen zijn  woord en de waarheid, zijn nauwe band met de Vader en diens liefdesaanbod. Wie dat niet met een open hart kan herkennen en ervaren, komt er niet, die mist een klankbord..

Drie figuren met een zending, drie boodschappers die geen gehoor vinden. Drie momenten in de heilsgeschiedenis, het verhaal van God met zijn volk Het rijk Gods wordt niet altijd op applaus onthaald.

 

Bert Taeymans

 

 

 

16747
TodayToday40
YesterdayYesterday71
This_WeekThis_Week509
This_MonthThis_Month1777
All_DaysAll_Days16747