Stille ruimte voor gebed

GEBED VOOR ROEPINGEN

Heer Jezus,
Gij zijt de goede herder.
Gij komt naar ons toe
en roept ieder bij naam.
Gij wilt dat wij léven
en wel in overvloed.

Draag zorg voor de kudde die Gij weidt.
Open onze oren voor uw stem,
neem onze angst weg om te antwoorden.

Verdiep het vertrouwen van jonge partners
om het met elkaar als gehuwden te wagen.

Geef ons religieuzen en godgewijden,
profeten voor vandaag.

Beziel allen die zich inzetten voor uw Kerk
met de vreugde van uw evangelie.

Schenk ons de priesters en diakens
die we nodig hebben.
Vervul hen met uw Geest van hoop en sterkte.

Beziel elk van ons
die uw naam als christen draagt.
Laat niet toe dat zorgen ons verlammen.
Roep uw Kerk naar buiten
zodat uw Woord van Liefde
in heel uw schepping wordt gehoord.

Bisschop Lode Aerts

Scroll naar boven