Sacramenten

LEVEN VANUIT SACRAMENTEN

Wie kan er zonder symbolen?
Niemand. Onwillekeurig gebruiken wij symbolen op ons werk, in ons leven, ja zelfs bij onze ontspanning. Een handdruk, een kus, een icoon op ons computerscherm, lichaamstaal, verkeersborden, pictogrammen op vliegvelden enz.
De mens communiceert met meer dan alleen de woorden en de taal.
Wij staan ook met elkaar in verbinding via tekens die afgesproken zijn tussen mensen, of die zo gegroeid zijn.
Symbolen zijn bijzondere tekens, die een diepere laag willen aanduiden in het menselijk bestaan. Zo is een kus niet zo maar een teken maar een symbool.
De kus, mits gemeend en oprecht, is een uitdrukking van een indruk die vraagt om een herdruk. Zij neemt de mens aan de hand, naar een diepere laag van ons leven, denken en voelen
Bij alle 7 sacramenten is sprake van symbolen die verwijzen naar een diepere werkelijkheid.

1: Doopsel

Het gezegende water en de gewijde olie.
Beiden drukken uit: God legt zijn leven op( in) de mens die gedoopt wordt.
Water is leven, olie is gezonden worden.

Onze Sint-Paulusparochie organiseert doopvieringen
op de 1ste zondag van de oneven maanden (januari, maart, mei,…).
De viering start om 14u.

Hoe gaan wij te werk:

 • Neem contact met ons via het volgend formulier => => =>
 • Wij sturen een formulier op dat u ingevuld terugzendt.
 • Onze doopcatechiste zal dan met u contact opnemen voor een kennismaking en de voorbereiding van de doopviering.

Als u in de familie- of kennissenkring iemand kent, die erkent is door het bisdom en dus het doopsel mag toedienen, dan kunt ge met die voorganger samenwerken. Dan kiezen jullie zelf datum en uur voor de doopviering. Ook voor het uitwerken van de doopviering moeten jullie onderling afspreken.
Wij zorgen dat er iemand van de parochie aanwezig is om jullie te ontvangen en/of de doopheer bij te staan.

Heb je vragen hierover?
Met dit formulier helpen wij u zo snel mogelijk verder. => => =>

  Geef deze code weer: captcha

  2: Vormsel

  Het vormsel is een sacrament, waar God de vormeling heel nabij is. Het vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het doopsel ontvangen werd.
  De vormelingen krijgen de kracht om te getuigen van Gods liefde en blijvende zorg voor de mensen en om zélf op te komen voor wie het moeilijk heeft. Zo worden zij steeds meer beeld van God.

  Hoe gaan wij te werk:

  Een gedreven groep vol  passie en geestdrift staat klaar om met uw dochter/zoon mee op weg te gaan naar hun vormsel in de Sint-Paulus parochie. Het vormsel zal bij ons doorgaan op zaterdag 13 april 2024 om 11u.

  Meer info Lees Verder .

  3: Eucharistie

  De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.
  Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.
  ’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving van de zonden.’
  Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.
  De Kerk is een gemeenschap van levenden én doden.
  In gebed blijven mensen met elkaar verbonden, óók over de grens van de dood heen. Veel nabestaanden vinden het belangrijk om hun geliefde, hun man,vrouw, kind of vriend in leven te houden.
  Onze geloofsgemeenschap wil ook daaraan tegemoet komen.
  Daarom is het mogelijk om een mis op te dragen. Via onderstaand formulier kan u een mis-intentie aanvragen.

  Wij vieren Eucharistie 

  Meer info = Eucharistie / gebedsdienst
  Meer info = Zondagviering

  Heb je vragen over Eucharistie of een misintentie?
  Met dit formulier helpen wij u zo snel mogelijk verder. => => =>

   Geef deze code weer: captcha

   4: Huwelijk

    Hierbij geven man en vrouw elkaar het ja- woord: Ik ben er voor jou.
    De ring, rond zonder einde is teken van de liefde en van de liefde van God voor ons:
    een eeuwig durend JA.
    Altijd wordt er iets van het menselijk leven gebruikt om het goddelijke aan te tonen. Water, olie, brood, wijn… . Bij het huwelijk zijn jullie zelf teken voor elkaar.

    Hoe gaan wij te werk:

    • Onze huwelijkscatechiste begeleidt u graag bij de voorbereiding.
     Zij gaat met u in gesprek over geloof en engagement, de “ondertrouw” en zorgt voor praktische zaken:
     afspraken met priester en kerk, de administratie, ….
    • Verdere vragen neem dan contact met volgend formulier.

     Geef deze code weer: captcha

     5: Priesterschap

     Met de handoplegging door de bisschop en aanwezige priesters en daarna de zalving van de handen van de wijdeling en de bekleding met de gewaden en de overdracht van Bijbel, kelk en hostieschaal, zijn sprekend voor wat hier wordt aangeduid: priester ben je, door God uitgekozen, om het werk, namens Hem te doen. Jezus heeft zijn 12 Apostelen uitgekozen om Hem in de sacramenten op bijzondere wijze aanwezig te stellen. De Apostelen hebben hun ambt op hun beurt weer doorgegeven aan hun opvolgers (bisschoppen) en hun helpers (priesters en diakens).

     Hoe gaan wij te werk: 

     • Vragen hierover?
     • Neem contact via volgend formulier met onze priester Bart Goossens

      Geef deze code weer: captcha

      6: Verzoening of Vergeving(Biecht)

      Het houdt in dat een gelovige na een gewetensonderzoek in gesprek met een priester zijn zonden uitspreekt.
      Onder zonde verstaan we: al wat de gelovige af-zonde-rt van God en het liefdesverbond dat Hij in de Bijbel voorstelt.
      Na het belijden van de zonde toont de gelovige berouw. De priester scheldt de zonde kwijt (absolutie) en stelt een vorm van genoegdoening voor om de schade te herstellen die de zonde tegenover God (of tegenover mensen of wat dan ook) teweeg bracht.
      Het sacrament van de verzoening is fundamenteel voor iedere christen. Zondebesef (én barmhartigheid) staan in het hart van het Evangelie en de liturgie. De eerste boodschap van Christus is: Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap.
      Geloven is: je durven toe te vertrouwen aan God, die een berouwvol en nederig hart (psalm 51) nooit afwijst. Dat is precies het goede nieuws. (Kerknet)

      Hoe gaan wij te werk: 

      • Vragen hierover of wil je dit sacrament ontvangen
      • Hiervoor kan je best de priester voor of na een eucharistieviering aanspreken
      • Elke eerste vrijdag van de maand is er in in onze pastorale Eenheid in de kerk van St.-Antonius Zoersel om 19h30 Eucharistische aanbidding en mogelijkheid tot biechten

      7: Ziekzalving

      Hierbij worden hoofd en handen gezalfd, als teken dat je leven aan God toebehoord. In zijn hand is je leven veilig, al ben je nog zo ziek. Geestelijk sterk mag je staan door Gods genade en het ondersteunend gebed van de geloofsgemeenschap.
      In de symbolen zien wij gewone dagelijkse dingen, of elementen uit de natuur die opgenomen worden en duiders worden van een andere werkelijkheid. Water, zo gewoon, wordt bij het dopen, teken van leven, eeuwig leven. Olie, geperst uit een olijf, wordt zalf die doordringt in de huid en de mens laat voelen: Gods aanwezigheid en nabijheid.
      Hopelijk verliezen wij de symboolgevoeligheid niet, maar gaan wij ons er steeds meer in verdiepen. Wie het evangelie leest, zal zien dat Jezus veel tijd en aandacht besteedde aan mensen die op één of andere manier ziek waren.
      Hij vraagt van ons hetzelfde te doen.
      De focus van Jezus was hierbij mensen te helen en hen opnieuw een plaats te geven in de gemeenschap.
      Je hoeft dus niet aan het einde van het leven te staan om de ziekenzalving te ontvangen. Ieder die ernstig ziek is, kan de ziekenzalving vragen.

      Hoe gaan wij te werk: 

      • Vragen hierover of wil je dit sacrament ontvangen
      • Neem contact via volgend formulier met onze priester Bart Goossens

       Geef deze code weer: captcha

       Scroll naar boven